SMS Parkování | Jablonec nad Nisou

SMS Parking

Platba za parkování formou SMS zprávy

Poplatek se vybírá každý všední den od 7:30 do 17:30 h a v sobotu od 7:30 do 13:00 h. V neděli a ve svátek je parkování zdarma.
Jak platit SMS zprávou?

Stačí zaslat SMS zprávu v určeném tvaru na telefonní číslo 902 06

Tvar SMS zprávy:

JN_01_2L31234_120

kde:
"JN" je klíčové slovo SMS parkingu v Jablonci nad Nisou
Znak "_" znamená jednu mezeru
"01" je kód parkovací zóny
"2L21234" je SPZ parkujícího vozidla
"120" je požadovaná doba parkování v minutách (30, 60, 120, 180, 240)

V případě, že požadujete zaslání upozornění na konec předplacené doby, vložíte na konec SMS symbol "U" (příklad: JN_02_3L21997_60_U)

Parkovné je zaplaceno až po obdržení potvrzující SMS. Tu je nutné uchovat pro potřebu možné kontroly.

Službu placení prostřednictvím SMS lze využít pouze, pokud máte u svého operátora aktivovánu službu Premium SMS. Pro další informace o Premium SMS kontaktujte svého mobilního operátora.

Pokud zadáte SMS zprávu chybně, obdržíte informační SMS zprávu s textem: "Město Jablonec nad Nisou - Parkovací lístek nebyl objednán. Chybný formát zprávy."
Cena odeslané SMS a parkovací zóny

Zákazník zaplatí odeslanou SMS dle tarifů svého operátora jako běžnou SMS. Zpětná SMS (parkovací lístek), která je zákazníkovi následně doručena, je zpoplatněna dle tarifů v ceníku parkovného města Jablonec nad Nisou. Pokud objednáváte parkování na delší dobu než dvě hodiny, bude cena rozložena do dvou zpětných SMS zpráv.
Zóna 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15
Sazba: cena za prvních 30 minut parkování je 13 Kč, cena za prvních 60 minut parkování je 26 Kč, cena za každou další započatou 1 hodinu parkování je 40 Kč, minimální sazba parkovného 13 Kč (30 min parkování), kdy:
01 zóna je "Mírové náměstí"
03 zóna je "Anenské náměstí"
04 zóna je "Poštovní 1. pod Billou"
05 zóna je "Poštovní 2. Billa"
06 zóna je "Podhorská 1. Far. kostel"
07 zóna je "Podhorská 2. salátovna"
08 zóna je "Komenského 1. Tuzex"
09 zóna je "Komenského 2. ČSOB"
10 zóna je "Delvita pošta"
11 zóna je "Budovatelů"
12 zóna je "Máchova"
14 zóna je "Liberecká ulice"
15 zóna je "Opletalova ulice"
Zóna 02, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Sazba: cena za prvních 60 minut parkování je 13 Kč, cena za každou další započatou 1 hodinu parkování je 13 Kč, minimální sazba parkovného 13 Kč (60 min parkování), kdy
02 zóna je "Horní náměstí"
13 zóna je "5.května - Koželužská"
16 zóna je "Fügnerova ulice"
17 zóna je "U Balvanu ulice"
18 zóna je "Tržní náměstí"
19 zóna je "5.května - Ml.technik"
20 zóna je "Korejská"
21 zóna je "Mlýnská ulice"
Prodloužení parkování

Kdykoliv před koncem parkování, lze parkování prodloužit. Prodloužení se provádí pomocí stejné SMS jako vlastní objednání. Odpovědi jsou též totožné.
Zpracování údajů

Zasláním SMS zprávy s platbou parkování uživatel souhlasí se zpracováním údajů SPZ vozidla a telefonního čísla pro potřeby platby parkovného.
Tisk parkovacího lístku

Pro potřeby archivace lze vytisknout parkovací lístek na stránce:  www.sms.mestojablonec.cz
 Provoz služby
Službu zajišťuje: město Jablonec nad Nisou
Technický servis: Erika a. s., Na příkopě 9-11, 110 00, Praha 1

Více informací naleznete na  www.mestojablonec.cz.